ІІ курс‎ > ‎

Тематичний план

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З ПРОПЕДЕВТИКИ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету
(спеціальність 7.110106 «Стоматологія»)
Всього годин: 135/ 4,5 кредити
(практичні заняття – 74, СРС- 55 год.)

Змістовний модуль 1.   Функціональна анатомія жувального апарату людини.

Тема № 1:   Організаційні принципи роботи ортопедичного кабінету. Устаткування клініки та лабораторії. 
                     Ознайомлення з робочим місцем лікаря-ортопеда та зубного техніка.

Тема № 2:   Функціональна анатомія жувального апарату. Анатомічна будова верхньої та нижньої щелепи. Загальні 
                     риси та відмінність в їх розвитку та будові.

Тема № 3:   Нервово-м'язовий комплекс зубощелепного апарату людини. Абсолютна сила жувальних м’язів. Поняття 
                     “жувальний тиск”, “жувальна сила”, “жувальна ефективність”.

Тема № 4:   Анатомічні особливості будови скронево - нижньощелепного суглобу, пародонту.

Тема № 5:   Зуби, групи зубів,анатомотопографія.Будова зубних рядів та їх форма на верхній та нижній щелепах.
                     Фактори, які забеспечують стійкість зубного ряду. Поняття про зубну, базальну, альвеолярну дуги.

Тема № 6:   Фізіологічні та патологічні види прикусів.

Тема № 7:   Артикуляція та оклюзія. Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Жування. Фази жування.

Контроль засвоєння змістового модуля №1.

Змістовний модуль 2.   Клінічно-лабораторне матеріалознавство.

Тема №8:   Фізичні, механічні, хімічні властивості матеріалів. Основні матеріали, класифікація. Пластмаси.

Тема № 9:   Керамічні маси та сітали.

Тема № 10:   Штучні зуби. Метали і сплави.

Тема № 11:   Класифікація відбитків, моделей. Відбиткові ложки. Методика отримання анатомічних і функціональних
                       відбитків. Можливі ускладнення.Моделі. Методи отримання моделей.

Тема № 12:   Допоміжні матеріали, класифікація. Відбиткові матеріали, класифікація. Відбиткові матеріали, що
                       кристалізуються.

Тема № 13:   Термопластичні відбиткові матеріали.

Тема № 14:   Еластичні відбиткові матеріали (альгінатні, тіоколові, силіконові).

Тема № 15:   Моделювальні матеріали. Легкоплавні метали. Розділювальні та покривні матеріали. Формувальні і
                       вогнетривкі матеріали.Флюси і вибілювачі. Абразивні матеріали.

Контроль засвоєння змістового модуля №2.

Змістовний модуль 3.   Основні технологічні процеси виготовлення незнімних і знімних зубних протезів.

Тема № 16:   Види та класифікація незнімних протезів.

Тема № 17:   Етапи виготовлення пластмасової коронки (препарування зубів, одержання відбитків, відливання              
                       моделей).

Тема № 18:   Характеристика моделювальних матеріалів для виготовлення незнімних протезів.

Тема № 19:   Етапи виготовлення пластмасової коронки (моделювання гіпсового зуба воском, гіпсування в кювету).

Тема № 20:   Характеристика пластмас для незнімного протезування. Їх властивості.

Тема № 21:   Етапи виготовлення пластмасової коронки (пакування в кювету, розкриття кювети, обробка, шліфовка та 
                       поліровка).

Тема № 22:   Стоматологічні цементи.

Тема № 23:   Види та класифікація знімних протезів.

Тема № 24:   Межа часткових знімних протезів на верхній та нижній щелепах.

Тема № 25:   Види фіксації часткових і повних знімних протезів.

Тема № 26:   Кламери, іх класифікація. Будова.

Тема № 27:   Характеристика пластмас для знімного протезування. Їх властивості.

Тема № 28:   Апарати, що відтворюють рухи нижньої щелепи.

Тема № 29:   Добір і постановка шучних зубів.

Тема № 30:   Будова кювети. Методи гіпсування в кювету.

Тема № 31:   Формування пластмаси. Методи полімеризації базисних пластмас.

Тема № 32:   Обладнання та матеріали для обробки, шліфування та полірування знімних протезів.

Тема № 33:   Поняття про перебазування знімних протезів. Види перебазування. Характеристика самотверднучих 
                       пластмас.

Тема № 34:   Способи починок часткових знімних пластинкових протезів.

Підсумковий модульний контроль .
Comments